Friday, November 8, 2013

Hoeveel energie verbruikt u?

National Geographic, bekend van schitterende foto's in 's werelds fraaiste geografische magazine, heeft op de bijbehorende website een 'Energy Challenge' waarmee je kunt laten uitrekenen hoe je energieverbruik eruit ziet vergeleken bij het gemiddelde voor jouw land of voor de hele planeet. Zie hieronder.

Energy Challenge .

De energiepagina's van National Geographic zijn gemaakt in samerwerking met Shell, dus de persoonlijke energiemeter kijkt vooral naar je verbruik van fossiele brandstoffen voor je woning en je transport. De score wordt uitgedrukt in tonnen CO2-uitstoot per jaar.

Een Nederlander stoot gemiddeld 45 ton CO2 per jaar uit, een Fransman ruim 37 ton.

Wij hebben een vrijstaand huis op 700 meter boven zee in de heuvels van midden-Frankrijk en twee auto's die niet superzuinig zijn. We verwarmen op propaangas en wat hout, en werken thuis. We rijden totaal zo'n 12.000 kilometer per jaar, maken een paar treinreizen en ik vlieg jaarlijks een keer per Air France op en neer naar Nederland.

Volgens National Geographic wijst mijn persoonlijke energiemeter, gebaseerd op werkelijke gegevens van ons stroom- en propaanverbruik en onze reisgewoonten, niet meer aan dan....
Wat denkt u?
....
5,5 ton CO2 per jaar.

Daar mag u als lezer een puntje aan proberen te zuigen. Wel eerlijk invullen!

Energy Challenge .


No comments:

Post a Comment